Latest Post

Vụ đại gia Bảo Sơn cài đặt đối tác vào tội hình sự để chiếm đoạt tài sản

Vụ đại gia Bảo Sơn cài đặt đối tác vào tội hình sự để chiếm đoạt tài sản

Trích đăng từ bài viết “Hình sự hóa tranh chấp dân sự” tái bùng phát của báo Pháp Luật Việt Nam (đọc tin gốc) Xung quanh những vụ tranh chấp dân sự bị hình sự hóa, người ta không thấy bóng dáng VKS với vai trò là cơ quan giám sát hoạt động tư pháp … Tiếp tục đọc